Σύνδεση στο Pathfinder

 

Σύνδεση μέσω

Φωτογραφία από NASA's Marshall Space Flight Center