Σύνδεση στο Pathfinder

 
 

Σύνδεση μέσω

Φωτογραφία από NASA's Marshall Space Flight Center